Vom reînnoi valabilitatea cardurilor Sepsi expirate!


Featured image for “Vom reînnoi valabilitatea cardurilor Sepsi expirate!”

𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐫𝐞𝐢̂𝐧𝐧𝐨𝐢𝐫𝐞𝐚, 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞:

1️⃣. o declarație pe proprie răspundere că nu aveți datorii la bugetul local (declarația poate fi găsită pe site-ul nostru)

2️⃣. copie a cărții de identitate

3️⃣. copie a carnetului de elev valabil sau a adeverinței de la grădiniță

4️⃣. o fotografie a solicitantului

La ridicarea noului card Sepsi, cardul vechi trebuie predat la baza de înot Román Vilmos. Mai multe informații aici